Publicerad 2015-06-04

Cykelnät och matriser till Visum och EmmeCykelnät till Visum och Emme för Stockholm och Mälardalen Läs mer »
Publicerad 2014-12-03

Nystart av Trafikanalysforum 2015


Trafikanalysforum återstartar 2015 Läs mer »
Publicerad 2013-12-19

Prognosverktyg för vägtrafikledningTrafikverket och Stockholms stad samarbetar för att implementera ett trafikmodellsbaserat prognosverktyg i Trafik Stockholm. Syftet är en bättre och mer proaktiv trafikledning. Läs mer »
Publicerad 2013-08-15

CTS värd för europeisk transportkonferens

hEART 2013 hålls 4 - 6 september i Stockholm. Läs mer »
Publicerad 2013-06-14

Spännande samarbetsprojekt: IHOP

KTH, WSP och Sweco testar just nu olika dynamiska nätutläggningsmetoder för Stockholms län. I slutet av maj hölls en workshop. Läs mer »
Publicerad 2013-04-19

Sampers användardag

Sampers användardag ordnas i Stockholm den 18 juni Läs mer »
Publicerad 2013-02-15

Trafikverket beviljade FUD-anslag till CTS

Trafikverket har beviljat CTS forsknings- och utvecklingsanslag för drygt 15 miljoner kronor år 2013. Trafikanalysforum har sammanställt projekten. Läs mer »
Publicerad 2012-12-11

Intressanta böcker om Stockholmstrafikens historiaDen 22 november utkom två nya böcker som berör Stockholmstrafikens historia ur olika synvinklar Läs mer »
Publicerad 2012-12-04

Uppdatering av Stockholmsnät

Just nu pågår ett flertal justeringar av Sampers Stockholmsmodell. Läs mer »
Publicerad 2012-11-08

Trafikverket söker trafikanalytiker

Just nu söker Trafikverket en specialist på trafikteknik/trafikanalys Läs mer »
Publicerad 2012-10-09

Nytt verktyg för att beräkna trafikalstringTrafikverket har lanserat ett webbaserat verktyg för att beräkna trafikalstringstal. Läs mer »
Publicerad 2012-10-02

Ny utvecklingsplan för prognoser och samhällsekonomiska analyser

I Trafikverkets nya plan pekas prioriterade förbättringar av metoder och verktyg ut. Läs mer »
Publicerad 2012-06-28

Ny Sampersriggning för Stockholm och Mälardalen

Under våren har en ny kvalitetssäkrad Sampersriggning tagits fram för Stockholm och Mälardalen. Läs mer »
Publicerad 2012-06-15

CTR-dagen 15 juniCentre for Traffic Research höll sin årliga seminariedag 15 juni. Nu finns presentationerna att ladda ner. Läs mer »
Publicerad 2012-04-27

STEMMA-möte 21 maj

Vårens STEMMA-möte hålls måndagen den 21 maj på Spårvägsmuseet. Läs mer »
Publicerad 2012-03-22

SL väljer VISUM

I upphandlingen av ny linjenätsanalysmodell föll valet på PTV:s Visum. Läs mer »
Publicerad 2012-01-19

Användarmöte VISUM och VISSIM 8 mars

Läs mer »
Publicerad 2012-01-10

VTI Transportforum 2012

Läs mer »
Publicerad 2012-01-10

Referat och presentationer - PTV Användarmöte 1 – 2 december 2011

Läs mer »
Publicerad 2012-01-09

STEMMA-möte - Presentationer och referat

Referat och presentationer Läs mer »