Analysverktyg


Trafikanalys brukar delas upp i tre olika nivåer, mikro, meso och makro. Den här sidan är därför uppdelad enligt dessa tre nivåer, med beskrivning av modeller och simulering inom respektive nivå. Under respektive rubrik presenteras även en rad olika verktyg för simulering.
  • Mikroanalys
  • Mesoanalys
  • Makroanalys
För allmänna riktlinjer om trafikprognoser hänvisas till Trafikverkets Riktlinjer för framtagande av trafikprognoser.

Prenumerera på RSS

Premunera på RSSFör att prenumerera på vårt RSS flöde. Få nyheter, modeller och senaste inlägg, dagligen.