Publicerad 2012-06-28

Ny Sampersriggning för Stockholm och Mälardalen


Under våren har en ny kvalitetssäkrad Sampersriggning tagits fram för Stockholm och Mälardalen. Arbetet har utförts som ett samarbetsprojekt mellan konsultföretagen M4Traffic, ÅF och Sweco på uppdrag av Trafikverket Region Stockholm.

Fokus för arbetet har varit att skapa en tydlig struktur i riggningen, att kvalitetssäkra såväl indata som beräkningsrutiner samt att dokumentera dessa. Den nya Sampersriggningen bygger till stor del på tidigare använda riggningar för Stockholm. I listan nedan redovisas de större förändringar som gjorts i riggningen:

 • Ny mappstruktur för riggningen
 • Standard för versionshantering av macron och indata
 • Ny tydlig beräkningsstruktur för riggningen
 • Ny tydlig namnsättning av matriser (bil)
 • Framtagning av resultatblad för redovisning av prognosförutsättningar och standardresultat och tillhörande macron
 • Nya trafikräkningar för bil och koll
 • Antalet tidsperioder har utökats till 4 tidsperioder i stället för 3 (även avgiftsfri period)
 • Nya timandelar och tidsvärden för nätutläggning bil
 • Uppdaterade fixa matriser (yrkesmatriser, taxematriser, startmatriser, långväga matriser mm)
 • Omräkning från årsvardagsmedeldygn (ÅVMD) till vintervardagsmedeldygn (VVMD)
 • Uppdaterade nät för bil- och kollektivtrafik
 • Teknisk dokumentation

För närvarande pågår arbetet med att lägga in den nya riggningen för Stockholm och Mälardalen i den nationella standardriggningen.

Kontaktperson: Hélène Bratt, Trafikverket


« Gå tillbaka till startsidan.

Prenumerera på RSS

Premunera på RSSFör att prenumerera på vårt RSS flöde. Få nyheter, modeller och senaste inlägg, dagligen.