Publicerad 2012-10-02

Ny utvecklingsplan för prognoser och samhällsekonomiska analyser


Utveckling av samhällsekonomiska metoder och verktyg, effektsamband och effektmodeller inom transportområdet – Trafikslagsövergripande plan, så kallas en rapport som Trafikverket har gett ut i höst. I den beskrivs övergripande hur man tänker sig att utvecklingen för Trafikverkets alla trafik- och transportmodeller kommer att se ut de närmaste tio åren. Man försöker också uppskatta kostnaden för en rad åtgärder som ska lösa de problem man har identifierat. Planen skall utgöra en grund för prioriteringar i Trafikverkets investeringar de närmaste tre åren.Ett exempel på en högt prioriterad åtgärd är färdigställandet av den första officiella versionen av Samgods. På lång sikt planerar man en rad små och stora förbättringar av såväl Sampers som Eva och Samkalk.Tanken är att man i slutändan ska kunna vänta sig mer tillförlitliga resultat, till en lägre kostnad. Mer tillförlitliga resultat skall uppnås till exempel genom utveckling av modellerna, men också genom ökad kunskap om vad som inte hanteras av dem. Samtidigt skall fler effekter kunna fångas, och verktygen skall få fler tillämpningsområden. Resultaten ska också bli mer jämförbara mellan åtgärder och över tiden. Genom exempelvis fler standardiserade metoder och bättre dokumentation skall det gå snabbare och bli billigare att utföra analyser. Målsättningen är att samhällsekonomiska kalkyler skall tillämpas tidigare i planeringsprocessen, och att kunskapen om dem ökar.

Hela rapporten kan hittas på Trafikverkets webbsajt
« Gå tillbaka till startsidan.

Prenumerera på RSS

Premunera på RSSFör att prenumerera på vårt RSS flöde. Få nyheter, modeller och senaste inlägg, dagligen.