Publicerad 2012-10-09

Nytt verktyg för att beräkna trafikalstring


Med Trafikverkets nya Trafikalstringsverktyg finns det nu ett enkelt och enhetligt sätt att räkna fram alstring av persontrafik från nya bostäder, verksamheter och anläggningar. Verktyget beräknar persontransporter med bil, kollektiktrafik, cykel och till fots. Förutom uppgifter om lokalisering och markanvändning är det också möjligt att fylla i uppgifter om hur kommunen arbetar med till exempel kollektivtrafik, parkering och mobility management.

Länk till Trafikalstringsverktyg
« Gå tillbaka till startsidan.

Prenumerera på RSS

Premunera på RSSFör att prenumerera på vårt RSS flöde. Få nyheter, modeller och senaste inlägg, dagligen.