Publicerad 2012-03-22

SL väljer VISUM


Under 2011 har SL genomfört en upphandling av en ny linjenätsanalysmodell. Anledningen till detta har varit att SL:s tidigare modell, Vips, har haft en låg spridning och underhålls eller utvecklas ej längre. I och med SL:s nya organisation och ambition att gå mot att bli en beställarorganisation så är spridningen och utvecklingsstöd av stor vikt.

Linjenätsanalysmodellen har SL använt i huvudsak för analyser av trafiksystemet på lång sikt. Vips beräknar hur restider, trafikproduktion m.m. påverkas av olika kollektivtrafikåtgärder. Utgångspunkten har varit att den nya modellen bör ha minst samma prestanda.

 

I upphandlingen deltog två linjenätsanalysmodeller, PTV:s Visum och INRO:s Emme. Efter utvärdering föll SL:s val på Visum. Nu fortgår SL:s arbete med att genomföra övergång till Visum och att säkra kvalitet och processer för att genomföra lyckade utredningar som beställare.

Om du har frågor angående detta kontakta Pernilla Helander på SL. 
  


  


« Gå tillbaka till startsidan.

Prenumerera på RSS

Premunera på RSSFör att prenumerera på vårt RSS flöde. Få nyheter, modeller och senaste inlägg, dagligen.