Publicerad 2013-06-14

Spännande samarbetsprojekt: IHOP


I slutet av maj ordnades en workshop på WSP:s kontor i Stockholm, där inbjudna deltagare från bl.a. Sweco, KTH, Trafikverket, Stockholms stad, och Trafik Stockholm deltog. Ämnet för dagen var dynamiska nätutläggningsmetoder för biltrafik i storstäder. Workshopen var en del av IHOP, som är ett forskningsprojekt sponsrat av Trafikverket, med KTH, WSP och Sweco som aktiva parter.

Syftet med IHOP är att hitta bättre metoder för att modellera trängselrelaterade effekter i transportprognoser. I slutändan är tanken att man i Trafikverkets prognosmodell Sampers ska kunna byta ut det nuvarande nätutläggningsprogrammet Emme mot en DTA-modell (dynamic traffic assignment). I projektet ska modellernas tekniska prestanda liksom hur resurskrävande alternativen är (indata, körtider etc.) testas. Projektet ska testa flera DTA-modeller med avseende på möjligheten till integration med Sampers.

Under våren har projektgruppen utvärderat många alternativa programvarupaket och klassificerat dem enligt detaljeringsnivå och typ av algoritm. Många har kunnat avfärdas på grund av tekniska begränsningar, medan de som presenterades på workshopen alla har visat upp lovande egenskaper. Under workshopen kunde deltagarna enas om att de som verkar allra mest lovande är Aimsun, Transmodeler och Visum. Aimsun och Transmodeler erbjuder mycket detaljerade metoder, medan Visum har en mer förenklad metodik.

Under workshopen kom man också överens om att testerna ska göras med Stockholms län som analysområde. Det innebär att den dynamiska modellen inte ersätter en av de fem regionala modellerna i Sampers utan blir som en sidomodell för storstad. När modellen kommer i användning kan modellområdet komma att utökas för att omfatta större delen av Stockholm och Mälardalen.

Efter workshopen beslöt projektgruppen att man fortsätter testerna med Transmodeler och Visum. På sätt kan två relativt olika angreppssätt jämföras. Arbete pågår nu med att ta fram ett nätverk som går att importera i respektive program. Data hämtas i första hand från modellerna i Dynameq och Emme.


« Gå tillbaka till startsidan.

Prenumerera på RSS

Premunera på RSSFör att prenumerera på vårt RSS flöde. Få nyheter, modeller och senaste inlägg, dagligen.