Publicerad 2012-04-27

STEMMA-möte 21 maj


Måndag 21/5 kl 13:00-16:00
Spårvägsmuseet (Filmsalen), Tegelviksgatan 22 
Anmälan till beatrice.gustafsson@sl.se senast 15/5 

Program

13:00-13:35 Maria Börjesson, CTS, Värdering av tid, förseningar och trygghet i kollektivtrafiken

13:35-14:00 Hélène Bratt, Trafikverket, Analyser inför kommande åtgärdsplanering

14:00-14:15 Pernilla Helander, SL sektionschef Analys, Handlingsplan för SL:s ”trafikanalysverktygslåda” 

14:15-14:45 Fika
 
14:45-15:10 Hans Brattström, TMR, Varför markanvändningen i RUFS 2010 ser ut som den gör

15:10-15:30 Andreas Allström, Sweco/LIU, Nya metoder för insamling av data till prognosmodeller (Vinnovaprojekt)

15:30-16:00 Astrid Bergman och Anja Quester, Trivector, Trafikanalyser för SL:s stomnätsstrategi Uppdatering 23 maj: Presentationerna finns nu tillgängliga att ladda ner från biblioteket.På förra STEMMA-mötet diskuterades namnet STEMMA och dess framtid.

Vad tycker du att STEMMA ska heta i framtiden?


Namnförslag skickas till Beatrice Gustafsson, SL
beatrice.gustafsson@sl.se

Bästa förslagen och vinnaren koras på STEMMA-mötet! Låt inspirationen flöda!

« Gå tillbaka till startsidan.

Prenumerera på RSS

Premunera på RSSFör att prenumerera på vårt RSS flöde. Få nyheter, modeller och senaste inlägg, dagligen.