Publicerad 2012-12-04

Uppdatering av Stockholmsnät


Trafikverket arbetar kontinuerligt med att förvalta och förbättra de Emmenätverk som hör till Sampers. Förvaltning av Stockholmsnätet är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket, SL och Stockholms stad. Inom projektet pågår arbete som kommer att resultera i uppdateringar av det material som finns på Trafikanalysforum.

Just nu på pågår uppdatering av:

 

  • Vägnät bil och väg-/spårnät kollektivtrafik – Nya nät för 2012 (årsskifte 2012-2013) kommer att läggas upp.
  • Transcript files – Det finns nytt material från åtgärdsplaneringen och andra projekt.
  • Svängstraff – Staffan Bergström (Trafikverket), Kerstin Pettersson (WSP) och Peter Roming (Vectura) har gjort förbättringar i samband med nätkontroller inför åtgärdsplaneringen.
  • Kollektivtrafiklinjer, framför allt 400-linjerna – Nacka-Värmdösektorn är aktuell (Östlig förbindelse, tunnelbana till Nacka) samtidigt som det är en av de sektorer som har mest eftersatt linjekodning.
  • Övriga kollektivtrafiklinjer i mån av tid


Synpunkter på näten kan lämnas till Kerstin Petterson, WSP.


« Gå tillbaka till startsidan.

Prenumerera på RSS

Premunera på RSSFör att prenumerera på vårt RSS flöde. Få nyheter, modeller och senaste inlägg, dagligen.