SATSA-rapporter


SATSA - Samverkan för effektivt transportsystem i Stockholmsregionen

Länets aktörer gick i slutet av 2000-talet samman för att ta tag i frågan kring transporter i regionen. En ökande befolkningsmängd och ekonomi ställer allt högre krav på ett effektivt transportsystem. Genom en ansökan till Tillväxtverket utvecklades projektet SATSA som pågått 2009-2011.

Målet med SATSA var att stärka samverkan mellan aktörer i regionen vad gäller att effektivisera transportsystemet. Syftet var att samordna större projekt och åtgärder.

SATSA har bestått av ett flertal delprojekt. SATSA avslutades under hösten 2011 och det finns nu en rad olika rapporter att ta del av. 

Allmän information om projektet:

http://www.tmr.sll.se/satsa/Delprojekten/Delprojekt-SATSA-I/

Delprojekt 1:2 Verktyg för effektivare planeringsprocesser
Delprojektet syftade till att höja kvaliteten på den fysiska planeringsprocessen och bidra till bättre beslutsunderlag.

Rapporter finns tillgängliga här:

http://www.tmr.sll.se/satsa/Delprojekten/Delprojekt-SATSA-I/Delprojekt-11/Rapporter/


Delprojekt 2:1 Förbättrad kollektivtrafik Stockholm - Arlanda - Uppsala
Projektet syftade till att finna lösningar på kort och lång sikt för att förbättra kollektivtrafiken i korridoren Stockholm - Arlanda - Uppsala.

Det finns ett flertal tillgängliga rapporter från delprojektet. De handlar om trafikeringsstrategi för Arlandakorridoren, bräkningar av efterfrågan m.m.

Rapporter finns tillgängliga här:

http://www.tmr.sll.se/satsa/Delprojekten/Delprojekt-SATSA-I/Delprojekt-2/Rapporter/


Delprojekt 4:1 Effektiv transportlogistik
Projektet syftade till att främja effektivare transportlogistik genom samverkan mellan aktörer. Mer information om delprojektet och resultat finns här:

http://www.tmr.sll.se/satsa/Delprojekten/Delprojekt-SATSA-I/Delprojekt-26/
SATSA lever vidare i form av SATSA II. Det finns tre delprojekt i SATSA II: internationell tillgänglighet, flygplats för allmänflyg och regional cykelstrategi. Mer information om dessa tre finns här:

http://www.tmr.sll.se/satsa/Delprojekten/Delprojekt-SATSA-II/

PDF: 

PDF icon Broschyr - slutrapport SATSA

Datum: 

tisdag, december 20, 2011

Kategori: 

Rapporter

Prenumerera på RSS

Premunera på RSSFör att prenumerera på vårt RSS flöde. Få nyheter, modeller och senaste inlägg, dagligen.