Trafikförvaltningen


Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting är kollektivtrafikmyndighet i Stockholms län.

Här kommer information om Trafikförvaltningens modellverktyg att samlas. De innefattar

  • Nätutläggningsmodellen i Visum
  • Konverteringsprogram för matriser mellan Visum och Sampers
  • Den samhällsekonomiska modellen Sams

Prenumerera på RSS

Premunera på RSSFör att prenumerera på vårt RSS flöde. Få nyheter, modeller och senaste inlägg, dagligen.